– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Daugiafunkciniai rezervuarai Hydrozone

Pažangios daugiafunkcinės lietaus vandens kaupimo sistemos kartu su valdymo sistemomis yra atsakas į klimato pokyčius, taip pat poreikis ieškoti ekonomiškų ir intelektualių sprendimų, leidžiančių tvarkyti lietaus vandenį, apsaugoti nuo potvynių bei sausrų.

Tinkamas lietaus vandens tvarkymas turi didelių privalumų:

 • SOCIALINIŲ – mažina visuomenės nuostolius, kylančius dėl potvynių. Kuria žmonėms palankias zonas. Didina visuomenės socialinį sąmoningumą.
 • EKONOMINIŲ – mažina potvynių padarytą materialinę žalą. Leidžia racionaliai naudoti vandens išteklius. Gerina nuotekų tinklo eksploatavimo ekonominius rodiklius. Didina miesto teritorijų patrauklumą.
 • TECHNINIŲ – nuotekų tinklo ir įrengimų hidraulinės perkrovos mažinimas. Nuotekų valymo įrenginių technologinio efektyvumo didinimas.
 • APLINKOSAUGINIŲ – mažina paviršinio vandens taršą. Riboja vandens ištvinimą vandens telkiniuose ir taip užkerta kelią vandens kokybės pokyčiams. Didina biologinę įvairovę miesto teritorijose. Gerina miesto mikroklimatą.

Lietaus vandens tvarkymas yra procesas:

1

Valymas

Naudojant įrenginius, tokius kaip nusodintuvai ir naftos produktų atskirtuvai.

2

Kaupimas

Atviruose ir požeminiuose rezervuaruose.

3

Naudojimas

Įvairiems tikslams, tokiems kaip gaisrų gesinimas, laistymas, vandens fontanams tiekimas ir t.t.

Pagrindiniai HYDROZONE privalumai:

 • Modulinė konstrukcija, leidžianti atsižvelgti į realias sąlygas ir problemas.
 • Lietaus nuotekų valymas rezervuare integruotais sūkuriniais nusodintuvais EOW, lamelių filtro naftos produktų atskirtuvais ESL bei valdomas valytų nuotekų išleidimas naudojant srauto reguliatorius.
 • Galimybė įrengti gerbūvį virš rezervuaro atsižvelgiant į vietines sąlygas ir poreikius rekreacinėse bei visuomeninėse zonose.
 • Atitinka visus teisinius ir ekologinius reikalavimus.
 • Paprastas valdymas ir priežiūra.
 • Techninis Lenkijos Statybos instituto bei Kelių ir tiltų tyrimų instituto liudijimas.

Rezervuarų tipai, atsižvelgiant į jų naudojimą:

Atviro tipo rezervuarai HYDROZONE

Lietaus nuotekų kaupimo, valymo bei panaudojimo laistymui rezervuarai HYDROZONE

Lietaus vandens valymo ir infiltravimo į gruntą rezervuarai HYDROZONE

 • Atitinka visus teisinius ir ekologinius reikalavimus
 • Aplinkos apsauga – rezervuare integruota lietaus vandens valymo sistema.
 • Apsauga nuo kietųjų dalelių – nuosėdų pašalinimas iš valytų nuotekų srauto (iki Qmax).
 • Taupo vietą – požeminį rezervuarą galima montuoti apkrautose vietovėse.

Lietaus vandens valymo rezervuarai HYDROZONE su kontroliuojamu valyto srauto išleidimu į priimtuvą

 • Aplinkos apsauga – rezervuare integruota lietaus vandens valymo sistema.
 • Apsauga nuo kietųjų dalelių – nuosėdų pašalinimas iš valytų nuotekų srauto (iki Qmax).
 • Apsaugo nuotekų priimtuvą nuo nekontroliuojamo lietaus nuotekų srauto, naudojant srauto reguliatorius.
 • Taupo vietą – požeminį rezervuarą galima montuoti apkrautose vietovėse.
 • Lietaus nuotekų kaupimo, valymo bei panaudojimo komunalinėms reikmėms rezervuarai HYDROZONE, skirti gaisrų gesinimui, gatvių valymui, nuotekų tinklų valymui ir kt.

  • Tiekia valytą lietaus vandenį komunalinėms reikmėms.
  • Atitinka visus teisinius ir ekologinius reikalavimus – naudoja sukauptą ir išvalytą vandenį.
  • Aplinkos apsauga – rezervuare integruota lietaus vandens valymo sistema.
  • Apsauga nuo kietųjų dalelių – nuosėdų pašalinimas iš valytų nuotekų srauto (iki Qmax).
  • Apsaugo nuotekų priimtuvą nuo nekontroliuojamo lietaus nuotekų srauto, naudojant srauto reguliatorius.
  • Taupo vietą – požeminį rezervuarą galima montuoti apkrautose vietovėse.

  Lietaus nuotekų kaupimo, valymo bei panaudojimo gaisrų gesinimui rezervuarai HYDROZONE

  • Tiekia valytą lietaus vandenį komunalinėms reikmėms.
  • Atitinka visus teisinius ir ekologinius reikalavimus – naudoja sukauptą ir išvalytą vandenį.
  • Aplinkos apsauga – rezervuare integruota lietaus vandens valymo sistema.
  • Apsauga nuo kietųjų dalelių – nuosėdų pašalinimas iš valytų nuotekų srauto (iki Qmax).
  • Apsaugo nuotekų priimtuvą nuo nekontroliuojamo lietaus nuotekų srauto, naudojant srauto reguliatorius.
  • Taupo vietą – požeminį rezervuarą galima montuoti apkrautose vietovėse.

  Lietaus nuotekų kaupimo, valymo bei panaudojimo rekreacijai rezervuarai HYDROZONE

  • Atitinka visus teisinius ir ekologinius reikalavimus – naudoja sukauptą ir išvalytą vandenį.
  • Aplinkos apsauga – rezervuare integruota lietaus vandens valymo sistema.
  • Apsauga nuo kietųjų dalelių – nuosėdų pašalinimas iš valytų nuotekų srauto (iki Qmax).
  • Apsaugo nuotekų priimtuvą nuo nekontroliuojamo lietaus nuotekų srauto, naudojant srauto reguliatorius.
  • Taupo vietą – požeminį rezervuarą galima montuoti apkrautose vietovėse.

  Valdykite savo įrenginius su išmaniąja valdymo sistema BUMERANG.

  Tai leidžia nuolat stebėti svarbius parametrus, taip pat veiksmingai kontroliuoti Jūsų įrenginių eksploataciją.

  Daugiau informacijos:

  Įgyvendinti projektai


  VISI PROJEKTAI