– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Papildoma įranga

Stebėjimo sistemos

Nuotekų tinkluose įrengtų prietaisų stebėjimas ir nuotolinis valdymas yra neatsiejamas šiuolaikinių vandens ir kanalizacijos sistemų elementas, leidžiantis valdyti ekonomiškai ir lengvai. Tai daugiausia lemia poreikis:
apriboti eksploatavimo išlaidas, sumažinant poreikį atlikti vietinį įrenginio stebėjimą ir išsamesnį priežiūros planavimą;
padidinti ekologinę saugą, sutrumpinant techninės priežiūros komandų reakcijos laiką gedimo atveju.
Stebėjimo sistemomis gauti duomenys ne tik palaiko kasdienį sistemos veikimą, bet taip pat gali būti naudojami planuojant būsimą plėtrą ir veikimą.
Stebėjimo ir nuotolinio valdymo įrenginiai, tiekiami kartu su Ecol-Unicon pagamintais prietaisais, gali bendradarbiauti su kitais to paties nuotekų tinklo įrenginiais. Stebėjimo ir nuotolinio valdymo sistemos yra lanksčios ir parenkamos atsižvelgiant į kliento lūkesčius.


EU-AL signalizavimo sistemos

EU-AL aliarmo sistemos yra pagrįstos indikatoriais, kurie jutikliais leidžia nuolat stebėti pasirinktus vandens ir nuotekų įrenginių parametrus. Jie naudojami atskirai ir tinklo įrenginiuose.

Tam tikrus komponentus ir priedus, iš kurių susideda signalizavimo sistema, reikia pasirinkti atskirai:

  • Pasirenkant indikatorių – maitinimo tipą ir GSM modulio parinktį;
  • Jutiklių konfigūracija – pagal stebimą parametrą.

Indikatorius, apdorojantis signalą, gaunamą iš jutiklių, esančių vandens ir nuotekų įrenginiuose, leidžiantis valdyti ir vizualizuoti jo parametrus:

  • Pagrindiniame skydelyje esantys diodai;
  • Kompiuterio programinės įrangos prijungimas: kompiuterio bloko indikatorius per USB kabelį;
  • Teksto pranešimas (indikatorius su GSM moduliu).

Pagrindiniai šios sistemos pranašumai:

  • Beveik begalinio skaičiaus prietaisų stebėjimas;
  • Mobilumas;
  • Pasirinkti pavadinimai įrenginiams;
  • Įvykių žurnalo registras visiems įrenginiams;
  • Nuotolinis prietaiso garso signalo išjungimas.

Duomenys skaitomi ir perduodami naudojant jutiklius, įmontuotus vandens ir nuotekų įrenginiuose. Visi jutikliai, kuriuos naudoja Ecol-Unicon, yra atsparūs agresyviam nuotekų poveikiui. Juos galima įrengti sprogimo pavojaus zonose, iš esmės saugiose grandinėse.

Perpildymo jutiklis praneša apie nustatyto nuotekų lygio viršijimą, dėl ko nuotekos gali ištekėti iš įrenginio. Dažniausiai naudojamas atskirtuvuose, nusodinimo rezervuaruose ir kamerose.
Naftos produktų / riebalų lygio jutiklis praneša apie nustatytą naftos produktų / riebalų lygio viršijimą atskirtuvuose.
Nuosėdų lygio jutiklis praneša apie operatoriaus nustatytą nuosėdų lygio viršijimą kameros viduje.
Padėties jutiklis informuoja apie šulinio atidarymą ar šliuzo uždarymą (teksto pranešimas).
Pasirinktinai gali būti naudojamas atskiras įrenginys su savo indikatoriumi ir dujų aptikimo jutikliu, kuris informuoja apie aukštą pavojingų dujų (metano, vandenilio sulfido ir kitų) kiekį prietaiso viduje.

Lentelė. 1. EU- AL signalizavimo sistemų konfigūracija

Funkcija

EU-AL

EU-AL-GSM

EU-ALB-GSM

230V elektros energija

x

x

 

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis

x

x

 

Baterijos maitinimas

 

 

x

Papildomas saulės energijos tiekimas

x

x

 

SMS / stebėjimas EU-AL

 

x

x

Kompiuterio programinė įranga

 

x

x

Perpildymo jutiklis

x

x

x

Naftos produktų / riebalų lygio jutiklis

x

x

x

Nuosėdų lygio jutiklis

x

x

x

Padėties jungiklio signalizacija

 

x

x

Įgyvendinti projektai


VISI PROJEKTAI