– SUSIPAŽINKITE SU MŪSŲ PRODUKTAIS
Koalescenciniai atskirtuvai ESK

Aukšto efektyvumo koalescencinis atskirtuvas ESK

Aukšto efektyvumo koalescencinis atskirtuvas su apytaka ESK-B II

Aukšto efektyvumo koalescencinis atskirtuvas su apytaka ir nuosėdų nusodintuvu ESK-BH II

Aukšto efektyvumo koalescencinis atskirtuvas su nuosėdų nusodintuvu ESK-H

Papildoma įranga

Konstrukcija

Standartinę aukšto efektyvumo koalescencinio atskirtuvo technologinę įrangą sudaro koalescencinis filtras, taip pat įrenginys, uždarantis nuotekų ištekėjimą, viršijus leistiną sukauptų naftos produktų normą. Plūdinio vožtuvo uždarymas išleidimo angoje atlieka apsauginę funkciją –  neleidžia sukauptiems teršalams būti išplautiems į išleistuvą.
ESK-B II atskirtuvai su vidine apytaka, kurią sudaro du flanšiniai elementai, yra aprūpinti tikslia nuotekų srauto reguliavimo sistema, kuri nuolat kontroliuoja pritekantį į įrenginį srautą. Ši sistema užtikrina optimalų koalescencinio filtro veikimą (maksimalų nuotekų valymo efektyvumą).
Užterštos nuotekos su kietosiomis dalelėmis turėtų būti pirma apdorotos nusodintuvuose.

Nusodintuvas gali būti įrengtas prieš atskirtuvą (sistema OS + ESK) arba jis gali būti integruotas į atskirtuvą – nusodinimo dalis, atskirta nuo koalescencinio filtro, modeliai ESK-H, ESK-BH II.


Veikimo principas

Naftos produktų atskyrimą aukšto efektyvumo koalescencijos atskirtuvuose atlieka koalescencinė medžiaga. Naftos produktai, kurių tankis mažesnis nei vandens, iškyla į nuotekų paviršių, kur jos kaupiasi formuodamos sluoksnį. Žemiau nuotekų lygio įrengta išleidimo anga neleidžia atskirtiems teršalams iš atskyrimo kameros patekti į išleistuvą.


Privalumai

  • Automatinis ištekėjimo uždarymas viršijus leistiną naftos produktų normą apsauga nuo susikaupusių naftos produktų išplovimo į išleistuvą;
  • Paprastas aptarnavimas.

Įgyvendinti projektai


VISI PROJEKTAI